Welcome to

SCIUS MSU
MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบรอบสองโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2566 จัดสอบวันที่ 21 มกราคม 2566...

เรื่องต้องรู้… “การสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.” ปีการศึกษา 2566

รายวิชาที่จัดสอบในการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเรียนต่อ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2566 ในการสอบคัดเลือกรอบที่สอง...

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ (ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา)

ในระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย...

ภาพบรรยากาศการสอบรอบสอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ ( 21 มกราคม 2566 ) โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดสอบรอบสอง ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์...

โครงการ วมว. จัดโครงการ SCiUS IDOL

วันนี้ (14 มกราคม 2566) โครงการ วมว. ได้จัดโครงการจัดโครงการ SCiUS IDOL ประจำปีการศึกษา 2565...

โครงการ วมว. จัดโครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Python ในระบบอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565โครงการ วมว. ได้จัดโครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Python...

ข่าวสำหรับนักเรียน

2023 SCG Scholarship สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศที่ประเทศจีนและอินเดีย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) ในมหาวิทยาลัยและสาขาที่ SCG กำหนด...

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัครตั้งแต่ วันนี้ - 6 มกราคม 2566 ด้วยโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น...

TCAS1’66 เด็ก วมว. เรียนต่อวิทย์ มมส ฟรี 2 ทุน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก โครงการ วมว. ศูนย์ใดก็ได้ ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 หลักสูตร...

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ...

ข่าวสำหรับคณาจารย์

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัครตั้งแต่ วันนี้ - 6 มกราคม 2566 ด้วยโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น...

ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย...

ประกาศผลสอบ วมว รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเปิดภาคเรียน 2/2564

Address

โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

tel.043-754-637
Email : Scius_msu@msu.ac.th
Facebook : โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม