• นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021 ออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคาม 2564