Welcome to

SCIUS MSU
MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญรางวัลในงานประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่ 13

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่...

โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรดา แข็งขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญรางวัลในงานประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่ 13

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่...

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 15

จัดในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวสำหรับนักเรียน

2023 SCG Scholarship สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศที่ประเทศจีนและอินเดีย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) ในมหาวิทยาลัยและสาขาที่ SCG กำหนด...

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัครตั้งแต่ วันนี้ - 6 มกราคม 2566 ด้วยโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น...

TCAS1’66 เด็ก วมว. เรียนต่อวิทย์ มมส ฟรี 2 ทุน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก โครงการ วมว. ศูนย์ใดก็ได้ ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 หลักสูตร...

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ...

ข่าวสำหรับคณาจารย์

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัครตั้งแต่ วันนี้ - 6 มกราคม 2566 ด้วยโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น...

ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย...

ประกาศผลสอบ วมว รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเปิดภาคเรียน 2/2564

Address

โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

tel.043-754-637
Email : Scius_msu@msu.ac.th
Facebook : โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม