Welcome to

SCIUS MSU
MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานประชุมวิชาการ 12th SCiUS Forum ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ผลงานนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โครงการ วมว.วันที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานวิจัย

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักเรียนโครงการ วมว. มมสระหางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565ในกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ณ...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ผลงานนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานวิจัย

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักเรียนโครงการ วมว. มมสระหางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565ในกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ณ...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ผลงานนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...

ข่าวสำหรับคณาจารย์

ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ผลงานนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โครงการ วมว.วันที่ 18 สิงหาคม 2565

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2565 “ รัตนโกสินทร์ โรบอทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565”

ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้...

Address

โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

tel.043-754-637
Email : Scius_msu@msu.ac.th
Facebook : โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม