Monthly Archives: กันยายน 2021

โครงการจิตวิทยาวัยรุ่น ภูมิคุ้มกัน ความเครียด และช่องทางช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ (Google Meet) คลิปว ... Read More »

นำเสนอข้อเสนอโครงการสำหรับ การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.40 – 14.20 น. โครง ... Read More »

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino (แบบออนไลน์)

กำหนดการสอน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino ... Read More »