ติดต่อเราที่อยู่ : อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตึก SC2) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754-637 (สำนักงานโครงการ วมว.) / ภายใน: 1173
Facebook : โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร. 043-754-333 ต่อ 3310,3301,3303,3326
เบอร์ภายใน ประชาสัมพันธ์ 3310,3301,3303,3326
โทรสาร 043-754-636 เฉพาะ Fax
Facebook : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

Bet365 Visit site get 200 GBP