ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตวิทยาวัยรุ่น ภูมิคุ้มกัน ความเครียด และช่องทางช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ (Google Meet) คลิปว ... Read More »

นำเสนอข้อเสนอโครงการสำหรับ การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.40 – 14.20 น. โครง ... Read More »

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino (แบบออนไลน์)

กำหนดการสอน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino ... Read More »

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 กระทรว ... Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน)และภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูลติว วิชาฟิสิกส์ อ.รัตติกาล ไวมาตย์ติว ... Read More »

การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของนักเรียนโครงการ วมว. ทุกระดับชั้น

โครงการ วมว. มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ได้ทำตามมาตร ... Read More »

การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 20 มิถุนายน 2564 (วันที่สาม)

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มมส ได้นำเสนอ ... Read More »

การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (วันที่สอง)

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มมส ได้นำเสนอ ... Read More »

การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 18 มิถุนายน 2564 (วันแรก)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มม ... Read More »