รายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว.- มมส. ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โครงการ วมว.-มมส. ได้รับรายงานตัวนักเรียนและทำสัญญาเพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว.- มมส. ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดย อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ วมว. เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานของโครงการ วมว.