Author Archives: Arter

ประกาศผลสอบ วมว รอบ2 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>> คลิก 01 ใบมอบตัว & ... Read More »

โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ค ... Read More »

โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โ ... Read More »

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมประชุมประจำปี

รายละเอียดพร้อมกำหนดการ คลิก Read More »

เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  เว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยม ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริวัฒน์ สุทธพินทุ

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความย ... Read More »

ปฏิทินมอบหมายงานนักเรียน โรงเรียนสาธิต มมส. ฝ่ายมัธยม

ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบกำหนดส่งการบ้า ... Read More »

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) Read More »