ประกาศผลสอบ วมว รอบ2 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559

12736134_1124015930972681_1586995327_n

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>> คลิก
01 ใบมอบตัว >>> คลิก
02 สัญญามอบตัว >>> คลิก
03 เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว >>> คลิก
04 แบบรายงานตัวนักเรียน-ใหม่ >>> คลิก
05 เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว >>> คลิก
กำหนดการรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว >>> คลิก

Comments

comments