ข่าวสำหรับนักเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนัก ... Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารวันปฐมนิเทศ วมว. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

ดาวน์โหลดเอกสารวันปฐมนิเทศ วมว. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559 ดา ... Read More »

ประกาศผลสอบ วมว รอบ2 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>> คลิก 01 ใบมอบตัว & ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริวัฒน์ สุทธพินทุ

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความย ... Read More »

ปฏิทินมอบหมายงานนักเรียน โรงเรียนสาธิต มมส. ฝ่ายมัธยม

ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบกำหนดส่งการบ้า ... Read More »

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) Read More »