ข่าวสำหรับนักเรียน

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021

โครงการ วมว ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ... Read More »

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino (แบบออนไลน์)

กำหนดการสอน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino ... Read More »

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 กระทรว ... Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน)และภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูลติว วิชาฟิสิกส์ อ.รัตติกาล ไวมาตย์ติว ... Read More »

การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 20 มิถุนายน 2564 (วันที่สาม)

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มมส ได้นำเสนอ ... Read More »

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนัก ... Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารวันปฐมนิเทศ วมว. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

ดาวน์โหลดเอกสารวันปฐมนิเทศ วมว. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559 ดา ... Read More »

ประกาศผลสอบ วมว รอบ2 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>> คลิก 01 ใบมอบตัว & ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริวัฒน์ สุทธพินทุ

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความย ... Read More »