โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน)และภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล
ติว วิชาฟิสิกส์
อ.รัตติกาล ไวมาตย์
ติว วิชาชีววิทยา
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ติว วิชาเคมี
ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
ติว วิชาคณิตศาสตร์
อ.รชต กิตติโกสินท์
ติว วิชาภาษาอังกฤษ

ทีมงานอาจารย์ที่ติวค่ายวิชาการ สอวน.

ตารางกำหนดการ (แบบออนไลน์)
โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) และภาษาอังกฤษ31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

1 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ)
อ.รชต กิตติโกสินท์

7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

7 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

8 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาคณิตศาสตร์ )
ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

14 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาคณิตศาสตร์ )
ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

21 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

29 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาชีววิทยา )
อ.รัตติกาล ไวมาตย์

30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาชีววิทยา )
อ.รัตติกาล ไวมาตย์

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาชีววิทยา )
อ.รัตติกาล ไวมาตย์

31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

QR CODE
ติว สอวน.

Meeting Link (ใช้สำหรับการเข้าติว สอวน.)

https://meet132.webex.com/meet132/j.php?MTID=mb5a2eef2218b424b5333c7459a872eb4

Comments

comments