กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021

โครงการ วมว ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ... Read More »

โครงการจิตวิทยาวัยรุ่น ภูมิคุ้มกัน ความเครียด และช่องทางช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ (Google Meet) คลิปว ... Read More »

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino (แบบออนไลน์)

กำหนดการสอน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino ... Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน)และภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูลติว วิชาฟิสิกส์ อ.รัตติกาล ไวมาตย์ติว ... Read More »

การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 20 มิถุนายน 2564 (วันที่สาม)

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มมส ได้นำเสนอ ... Read More »

การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 19 มิถุนายน 2564 (วันที่สอง)

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มมส ได้นำเสนอ ... Read More »

การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 18 มิถุนายน 2564 (วันแรก)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มม ... Read More »

10 โครงงานนักเรียน วมว. – มมส กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ... Read More »

รายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว.- มมส. ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โครงการ วมว.-มมส. ได้รับรายงานตัว ... Read More »