กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ วมว. จัดการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ... Read More »

โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ค ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการ วมว. และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการ วมว. ครั้งที่ 5/2558

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น  ... Read More »

นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรม 5th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2558 นักเรียนมัธยมศึกษาป ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมโครงการผู้บริหารพบนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »

โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในสถานปฏิบัติการจริง

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นักเรียนโครงการ วมว. ม.5 ได้เข้าศึก ... Read More »