โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในสถานปฏิบัติการจริง

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นักเรียนโครงการ วมว. ม.5 ได้เข้าศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่โรงไฟฟาน้ำพอง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมนิสิตช่วยงาน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานทด แทน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานจากแหล่ง ต่าง ๆ

Comments

comments