ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการ วมว. ครั้งที่ 5/2558

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุม SC1-201/2 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Comments

comments