คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมด้วยแนวคิดในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์

Comments

comments