โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino (แบบออนไลน์)

กำหนดการสอน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

เวลา 13.00 -14.00 น. แนะนำโลกหุ่นยนต์ คุยภาพรวมคอร์ส และ ประกอบ Body หุ่นยนต์

เวลา 14.00 – 15.00 น. แนะนำ Arduino และวิธีการเขียนโปรแกรม ทดลองเขียน โปรแกรมง่ายๆ

เวลา 15.00 -16.00 น. ทดลองกับ Motor driver , เขียนโปรแกรมควบคุม motor driver

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

เวลา 09.00 -10.00 น. การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เดินหน้า ถอยหลัง หยุด

เวลา 10.00 – 11.00 น. การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา

เวลา 11.00 – 12.00 น. การทำงานของ Ultrasonic sensor

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง

เวลา 13.00 – 14.00 น. การคำนวณ ความเร็วของหุ่นยนต์ การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่สู่จุดหมายที่ต้องการ

เวลา 14.00 – 15.00 น. การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ ชิดกำแพง

เวลา 15.00 – 16.00 น. การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ เดินสุ่ม / การท้าทายอื่นๆ

Comments

comments