โครงการจิตวิทยาวัยรุ่น ภูมิคุ้มกัน ความเครียด และช่องทางช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ (Google Meet)

คลิปวีดีโอย้อนหลังของวิทยากร 4 ท่าน (สำหรับผู้อยากเข้ารับชมย้อนหลังและน้องๆ นักเรียนผู้ใดที่สนใจ)

1. บรรยายเรื่อง “สุขภาพจิตสำคัญกับชีวิตแค่ไหนและอย่างไร” (ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา) วิทยากร อดีตอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์


คลิป วีดีโอ เรื่อง สุขภาพจิตสำคัญกับชีวิตแค่ไหนและอย่างไร


https://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR079BHE-_PTL-F893–rcS9d3hQBu3QUoEKsBo2kEH0VnqcyMMbcgIgy_Y


2. บรรยายเรื่อง “ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น” (พญ.จริยา จิรานุกูล) วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์


คลิป วีดีโอ เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น
https://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR0-gRr6zr-QkPvAlM-xBsj_wIb0DzBF20EPNkDf_8bfNDcgl5qY5QqHuAw

3. บรรยายเรื่อง “จิตวิทยาวัยรุ่น (การรู้จักและเข้าใจตนเอง & การแก้ปัญหา) (ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์) วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์


คลิป วีดีโอ เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น (การรู้จักและเข้าใจตนเอง & การแก้ปัญหา)

https://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR0-gRr6zr-QkPvAlM-xBsj_wIb0DzBF20EPNkDf_8bfNDcgl5qY5QqHuAw

4. บรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิต & ช่องทางการช่วยเหลือ (ดร.อนงค์ภานุช ปะนะทังถิรวิทย์) วิทยากรจากกองกิจการนิสิต


คลิป วีดีโอ เรื่อง การใช้ชีวิต & ช่องทางการช่วยเหลือhttps://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR0-gRr6zr-QkPvAlM-xBsj_wIb0DzBF20EPNkDf_8bfNDcgl5qY5QqHuAw

Comments

comments